O programu Včasné péče Nadace OSF

Nadace OSF Praha podporuje sedm projektů zaměřených na včasnou péči o romské děti ze sociálně vyloučených lokalit. Tyto projekty jsou realizovány ve čtyřech krajích ČR a jsou součástí nadnárodního programu podpory pilotních projektů včasné péče o děti ze sociálně vyloučených lokalit. Tento program je iniciován a financován nadací Early Childhood Program OSF se sídlem v Londýně a týká se 11 zemí regionu s 25 jedinečnými projekty.
Snahou projektů je přivést rodiče k uvědomění si potenciálu jejich rodičovské role a naplnění jejího obsahu. Důležitou součástí projektů je spolupráce s rodiči na technikách rozvoje kognitivního a sociálního rozvoje jejich dětí, s cílem posílit jejich kompetence při vstupu do mateřských a základních škol.
Informační letáček o včasné péči ke stažení zde.pdf
Podrobné informace o projektech Včasné péče Nadace Open society fund Praha najde na stránkách nadace.


Žádné komentáře:

Okomentovat